Can I remote View Myself in the Future?

kabook

New Member
เป็นไปได้ไหมที่ฉันจะมองตัวเองในอนาคตเช่นในสัปดาห์หน้าเพื่อดูว่าฉันอยู่ในอารมณ์แบบไหนฉันกำลังทำอะไรอยู่
[size=1pt]เล่นสล๊อตออนไลน์ยังไง[/size]
การมองระยะไกลในสมองของคุณเป็นเรื่องยากขึ้นในอนาคตหรือไม่
คุณสามารถอ่านใจของคุณเองในอนาคตอ่านความคิดของคุณได้ยินคำพูดของคุณเองได้ไหม?
 
Top